Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Bolagsformalia

Högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också revisor i SBF.

 

Kallelser till bolagsstämmor och årsredovisningar

 

2020

SBF Bostad
SBF Bostad Kallelse årsstämma 200423
SBF Bostad Årsredovisning 2019

SBF 12
Svenska Bostadsfonden 12 AB Årsredovisning 2019
Svenska Bostadsfonde 12 AB (publ) Kallelse Årsstämma 2020
 

2019

SBF 11
Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) - Årsredovisning 2018
Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) - Kallelse årsstämma 2019


SBF 12
Svenska Bostadsfonden 12 AB Kallelse extra stämma 2019
Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) - Årsredovisning 2018
Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) - Kallelse årsstämma 2019

SBF Bostad
Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) - Årsredovisning 2018
Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) - Kallelse årsstämma 2019