Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

08 Juli 2019

Ny lag mot svarta hyreskontrakt och ockerhyror

För att få bukt med den växande handeln med svarta hyreskontrakt har regeringen infört skärpta regler. Dessa träder i kraft den 1 oktober i år och innebär att den som betalat för eller försöker sälja ett hyreskontrakt omedelbart förlorar sin hyresrätt, enligt en artikel i Eskilstuna-Kuriren.

– Nu blir det även brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. Tidigare har det bara varit brottsligt att sälja hyreskontrakt, kommenterar Emma Hellman, föredragande på Civilutskottet.

Samtidigt höjs straffskalorna, vilket innebär att otillåten försäljning av ett hyreskontrakt kan ge upp till fyra års fängelse om brottet räknas som grovt.

– Åtgärderna handlar om att man vill komma åt de så kallade svartkontrakten, säger Emma Hellman.

De skärpta reglerna innebär även att det vid andrahandsuthyrning blir förbjudet att ta ut en hyra som överskrider förstahandshyran. Tillägg för exempelvis el och bredband eller att lägenheten hyrs ut möblerad finns reglerade och ska vara rimliga. De nya reglerna innebär även att bytesrätten av hyreskontrakt stramas åt.

– Från och med nu måste man ha bott minst ett år i hyresrätten innan man kan byta och eller låta någon överta kontrakt. Det är för att komma tillrätta med så kallade skenbyten, säger Emma Hellman.