Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

24 Maj 2019

Nytänkande och mildare byggregler ska ge unga bostad

I en ledarartikel i Jönköpings-Posten skriver Kajsa Kettil om den svenska bostadsbristen och i synnerhet dess effekt på landets unga. I artikeln hänvisas exempelvis till en undersökning som Skandia har låtit utföra, i vilken det framgår att det i många svenska städer är svårt till och med för en 28-åring att få bolån – detta även om personen ifråga har fast arbete och kontantinsats.

Kettil ser det rådande läget som ett symptom på en ohållbar bostadssituation. Även om det har byggts många nya bostäder under de senaste tio åren visar Skandias rapport att ännu fler bostäder behövs. Enligt Eurostat är Sverige det land i EU med högst byggkostnader, vilket kan förklaras med exempelvis skatter och kommunala avgifter.

Sannolikheten för att priserna stabiliseras på en nivå som fler har råd med ökar självklart i och med det större utbudet. Men för att komma tillrätta med bostadssituationen behövs en nationell översyn, bland annat av plan- och bygglagen. Ett sätt att förenkla och påskynda byggandet av nya bostäder skulle till exempel vara att lätta på vissa byggkriterier, exempelvis gällande bullerkrav, menar Kettil. Hon lyfter även fram att det behövs fler nytänkande lösningar för att komma till rätta med problemen.