Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

24 Maj 2019

SBF Bostad AB förvärvar fastigheter i Skellefteå, Laholm och Kävlinge

Den 28e mars meddelade SBF Bostad AB, tidigare Svenska Bostadsfonden 14 AB,  via ett pressmeddelande att bolaget ingått avtal om förvärv av tretton fastigheter i centrala Skellefteå för cirka 95 miljoner kronor. Det handlar om 96 lägenheter med en yta om sammantaget cirka 7 300 kvadratmeter. Tillträde skedde den 11 april 2019.

Den 12 april meddelade bolaget att man även har för avsikt att förvärva fastighetsbestånd i Laholm och Kävlinge med sammanlagt 107 lägenheter på en total yta om 7 564 kvadratmeter. Fastigheterna är centralt belägna på respektive ort och bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Laholm, vilket är gynnsamt ur en förvaltningssynpunkt.

–Vi är glada över att enligt vår förvärvs- och förvaltningsfilosofi fortsätta öka fastighetsbeståndet och ser fram emot att förvalta dessa väl underhållna fastigheter, säger Daniel Gorosch, VD för SBF Bostad AB.