Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

24 Maj 2019

Större frihet till hyresgästerna med hjälp av ny lag - men tillvalen kan bli dyra i längden

I en artikel publicerad av Hem & Hyra diskuteras den nya lag som väntas träda i kraft i oktober, vilken innebär att hyresgäster och fastighetsägare ges friheten att komma överens om tillval som leder till en hyreshöjning om upp till 50 procent av grundhyran. En lägenhet som i dag kostar 8 000 kronor skulle då i stället kunna kosta upp till 12 000 kronor i månaden. Redan i dagsläget finns möjligheten att komma överens med värden om tillval och underhåll, något som är vanligare inom allmännyttan än hos privata värdar, men vad som gäller regleras för tillfället inte i lagen.

Den nya lagen har mötts av blandade reaktioner och Hyresgästföreningen är positiv till att hyresgästerna ges ett större inflytande. Samtidigt ser de faror med den nya lagen då tillvalen kan påverka bruksvärdet, och på lång sikt kan den förhöjda hyran bestå även efter det att hyresgästen betalat av värdens kostnader för tillvalen. Enligt lagförslaget ska tilläggen inte ingå om hyresnivån prövas i hyresnämnden – men bara de första åren. Med andra ord ser man en risk i att hyresgäster eventuellt skulle kunna få betala för någonting som redan är avbetalat. Även regeringen har identifierat risker med den nya lagen, som exempelvis skenande hyror.

Branschorganisationen Fastighetsägarna är däremot positiva till att hyresgäster ges större valfrihet mot en hyreshöjning. De ställer sig ändå tvekande till det nya lagförslaget i viss mån, och hade hellre sett att det inte fanns något tak för hur mycket tillvalen får kosta.

Erik Elmgren på Hyresgästföreningen förväntar sig nu att hyresvärdar förbereder prislistor inför att lagen träder i kraft. Till skillnad från Fastighetsägarna är han positiv till att regeringen sätter ett tak för hur stor andel av hyran som får utgöras av tillvalskostnader. Han menar att om man öppnar upp för mer individuella avtal så blir situationen mer marknadsanpassad och konstaterar att deras prislistor ska vara vägledande.

– Men först ska ju propositionen igenom riksdagen. Därefter ska det förhandlas med oss, säger han.