Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

08 Juli 2019

Störst bostadsbehov i storstäderna

Enligt nya beräkningar från Boverket finns det behov att bygga 64 000 bostäder om året fram till år 2027 för att täcka efterfrågan. De tre storstadsregionerna Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö-Lund står för hela 76 procent av bostadsbehovet. På många andra håll i landet föreligger det däremot ett lågt behov av nybyggnation.