Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

08 Juli 2019

Stort institutionellt intresse för samhälls- och logistikfastigheter

Intresset för samhällsfastigheter har stigit kraftigt under senare år bland nordiska institutioner, enligt en undersökning från Pangea Institutional Outlook som publicerades i april i år. Samhällsfastigheter är nu det populäraste segmentet bland institutionella investerare, mycket tack vare att det uppfattas som en säker investering.

Ett annat segment som blivit allt populärare är logistikfastigheter, enligt en artikel publicerad i Fastighetsnytt. En anledning till detta är att e-handeln växer alltmer.

– Det kan krävas upp till 3 gånger mer logistikyta att skicka direkt till slutkonsument istället för att skicka till butik, så det krävs mer yta för att tillmötesgå efterfrågan i det här segmentet, säger Amanda Welander, Head of Research CBRE.

– Prissättningen har ökat så mycket i segmentet att fler blir motiverade att sälja och vi ser att det är flera portföljer ute i marknaden redan nu. Med det som grund så ser vi att det kommer bli ett väldigt bra år för logistik, att det blir islossning med ett rekordår vad gäller transaktionsvolym, fortsätter hon.

Vad gäller transaktionsmarknaden i stort är den fortsatt stark med färre transaktioner än tidigare men med fler stora affärer i gengäld. Dessutom märks ett tilltagande intresse från utländska investerare från exempelvis USA och Tyskland men även från mer oväntat håll.

– Vi har sett ett stort internationellt intresse, inte minst från koreanska investerare. I synnerhet i några affärer vi jobbat med i Finland har det varit ett enormt intresse från koreanerna. Jag var förvånad över att väldigt många bud har kommit från koreanska investerare, säger Sven Dahlin, partner, Nordanö.