Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

16 September 2020

Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB säljer i Karlskrona

 Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB har den 15 september 2020 avyttrat fastigheterna Skantze 3, 8 och 9 i Karlskrona. Fastigheterna innehåller sammanlagt 198 lägenheter och har en total yta uppgående till ca 11 500 kvadratmeter. Försäljningen sker genom en bolagstransaktion och köpare är Heimstaden via dotterbolag. 

Försäljningen genomförs med hänsyn till förestående exit av Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB. 

”Fastigheterna förvärvades 2012 tillsammans med ett antal andra fastigheter i Karlskrona varför vår närvaro kommer att bestå på orten. Försäljningen sker då Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB nu varit verksam i tio år och därmed skall avslutas. Fastigheterna i Karlskrona är ett av de bestånd som bidragit till fondens goda utveckling. 

Vi lämnar över de fina och välförvaltade fastigheter till Heimstaden, vilket känns bra, och hoppas kunna återkomma med nya kompletterande förvärv i Karlskrona med någon av våra övriga fonder”, säger Johan Grevelius, VD för SBF Management AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se. 

”Det är glädjande att vi nu kan komplettera vårt existerande bestånd i Karlskrona, bestående av knappt 600 bostäder, med dessa fastigheter på centrala Trossö. Vi har sedan vårt första förvärv i Karlskrona 2007 succesivt byggt upp beståndet. Heimstaden har en stark lokal förvaltningsorganisation på plats som ser fram emot att förenkla och förgylla livet för våra hyresgäster med vårt omtänksamma boende”, säger Fredrik Årman, Heimstadens Transaktionschef. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Transaktionschef Fredrik Årman, fredrik.arman@heimstaden.com, mobil 070 590 04 77 eller besök bolagets hemsida www.heimstaden.com 

SBF Inst 1 Press 200915 Karlskrona Skantze