SBF tillträder åtta nya fastigheter i Nässjö och öppnar nytt kontor i Huskvarna/Jönköping 

SBF (Svenska Bostadsfonden) slutförde den 31 januari ett förvärv om 81 lägenheter i åtta fastigheter i centrala Nässjö. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 92,5 miljoner kronor och förvärvet görs via bolag för Svenska Bostadsfonden Institutions räkning. 

Fastigheterna är i gott skick och förväntas leverera ett tryggt och säkert kassaflöde från dag ett. Vidare stärker SBF sin strategi att finnas nära sina hyresgäster, kommunen och andra lokala bolagsutvecklare ytterligare då bolaget öppnar ett nytt förvaltningskontor i Huskvarna/Jönköping. Totalt driver bolaget tre förvaltningskontor inom den egna kärnverksamheten, varav de övriga två är placerade i Malmö respektive Kalmar. SBFs huvudkontor ligger på Birger Jarlsgatan i Stockholm. 

– Svenska Bostadsfondens verksamhet bygger på att ha djupa kunskaper i hela värdekedjan och vi ser ett stort värde av personliga relationer lokalt. Därför är det glädjande att vi nu öppnar vårt tredje lokala förvaltningskontor med egen personal. Våra senaste förvärv i Vetlanda och Nässjö är i linje med vår strategiska plan att stärka bolagets närvaro i regionen, säger Linus Nilsson, affärschef på SBF. 

SBF förvaltar hyresbostäder i två alternativa investeringsfonder (AIF), SBF Bostad samt Svenska Bostadsfonden Institution till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Linus Nilsson, Affärschef, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 016 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbffonder.se 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.