Sweco presenterar vision för hållbar stadsplanering

Sweco presenterar en ny vision där stadsplanering bidrar till bättre hälsa genom en grön stad med friska byggnader och engagerade medborgare.

I en ny Urban Insight-rapport presenterar Sweco en vision som bidrar till friska människor i friska städer. En grön stad som är inbjudande främjar rörelse och friska byggnader som har inomhus- och utomhusmiljöer i nära anslutning är avgörande för människors hälsa och välbefinnande. Läs mer här >>