Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Kontakt

Ebba Christensson

Chef Analys & Transaktion

T: +46 8 518 00 423
M: +46 70 713 34 77

ebba.christensson@sbffonder.se

Linda Jansson

Fastighets- och hållbarhetschef

T: +46 8 518 00 411
M: +46 70 612 71 81

linda.jansson@sbffonder.se