Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

SBF Institution 1

SBF Institution 1 startade 2011 och placerar investerarens kapital i hyresfastigheter i Sverige. Fonden har idag cirka 1800 lägenheter på elva orter. Fastighetsbeståndet är spritt över hela landet från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 130 000 kvadratmeter.

För ytterligare information kontakta Lars Graneld på mail lars.grandeld@sbffonder.se eller på telefon 0709-650724.