Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

SBF Institution 2

SBF Institution 2 startade 2016 och placerar investerarens kapital i hyresfastigheter i Sverige. Fonden har idag cirka 600 lägenheter på sju orter. Fastighetsbeståndet är fokuserat till södra Sverige. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 40 000 kvadratmeter.

För ytterligare information kontakta Johan Grevelius på mail johan.grevelius@sbffonder.se eller på telefon 0708-518 500.