Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

SBF Institution 2

SBF Institution 2 startade 2016 och placerar investerarens kapital i hyresfastigheter i Sverige. Fonden har idag cirka 700 lägenheter på åtta orter. Fastighetsbeståndet är fokuserat till södra Sverige. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 50 000 kvadratmeter.

För ytterligare information kontakta Lars Graneld på mail lars.graneld@sbffonder.se eller på telefon
0709-650724.