Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Styrelse i SBF Management AB

Carl Adam Rosenblad

Ordförande

Delägare via familjeföretaget Platanen AB. Har en stor och gedigen erfarenhet från flertal nyckelpositioner inom Consiliumgruppen, speciellt inom affärsutveckling. Idag Affärsområdeschef i Consilium Safety Engineering Group. Styrelseledamot i Consilium AB samt Platanen Group Ltd och i flertal underliggande dotterbolag.

Lars Swahn

Ledamot

Bolagets grundare och en av huvudägarna. Tidigare verkställande direktör i Bolaget och samtliga underliggande dotterbolag. Tidigare verkställande direktör i London & Stockholm Properties Ltd i England samt tidigare styrelseledamot och grundare av SRAB shipping AB som var noterat på First North.

Leif Garph

Ledamot

VD och styrelseledamot i Sparbössan Fastigheter AB, Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, tidigare vice VD i Vasakronan och Affärsområdeschef i Skandia Fastighet.

Björn Fröling

Ledamot

Styrelseordförande i Neqst 2017 AB och närstående bolag, RP Ventures AB och Allba Holding AB. Vice ordförande i E. Öhman J:or AB och koncernbolag.  Styrelseledamot i Tryggstiftelsen, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AS m fl. Senior Advisor STJ Advisors Group Limited. Tidigare Managing Director, Lazard. Partner & VD, Brummer & Partners AB. Assistant Director Morgan & Grenfell & Co. Limited.