Våra-fonder-700x461

Våra fonder

SBF erbjuder investeringsalternativ för såväl institutioner som privatpersoner

V-information

SBF i korthet

SBF har sedan 2003, som oberoende aktör erbjudit ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter

Senaste pressmeddelanden

SBF Bostad AB

SBF Bostad AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

SBF Bostad gick stärkt ur ett utmanande 2023. Driftnettot förbättrades, en företrädesemission om 70 Mkr genomfördes, avtal om försäljningar för 417 Mkr träffades och krediter motsvarande 488 Mkr förlängdes i fem år. Sammantaget har det haft en väsentlig positiv inverkan på fondens stabilitet.

Läs mer »

SBF Bostad föreslår split av aktie och delutbetalning vid inlösen av A-aktier

SBF Bostad AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sbf-bostad-ab–publ-,c3923258) den 7 mars 2024 med anledning av förslag om aktiesplit vilket förutsätter en ändring i bolagsordningen. Förslaget om aktiesplit, där varje (1) aktie delas upp i tio (10), omfattar samtliga aktieslag och föranleds av en möjlighet till en mer likvid aktie. Förslaget medför en möjlighet om utbetalning för de A-aktier som anmälts för inlösen i två steg. Där den första utbetalningen motsvarar 40 procent och förväntas ske under mars och resterande 60 procent under senare delen av 2024.

Läs mer »

SBF Fonder AB

SBF Fonder ny medlem i INREV

SBF Fonder är nu medlem i INREV. Organisationen är Europas främsta plattform för kunskapsdelning internationellt för den icke börsnoterade delen av fastighetssektorn och har funnits sedan 2003. Medlemskapet möjliggör för SBF Fonder att verka på fler arenor och möta internationella investerare och partners.

Läs mer »

SBF stärker teamet för tillväxt

Under 20 år har SBF förvaltat fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Nu stärks teamet för att positionera SBF för framtida tillväxt. Sebastian Brindelid har anställts som Finanschef och Petra Ridderstrand som Associate Investor Relations för att stärka relationen med investerare också internationellt. Parallellt skapar SBF ett Advisory Board där Anders Lundquist, tidigare CFO och Finanschef på Niam, har en nyckelroll.

Läs mer »

SBF Fonder säljer för 236,5 miljoner

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal om två affärer. Avtal har träffats med Länshem Skåne AB, dotterbolag till Länsförsäkringar Skåne, om överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Trelleborg till ett underliggande fastighetsvärde om 189 Mkr. SBF säljer även en samlad fastighetsportfölj i Skellefteå till Marand Group AB till ett underliggande fastighetsvärde om 47,5 Mkr. Båda affärerna sker i linje med värdering.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev