Våra-fonder-700x461

Våra fonder

SBF erbjuder investeringsalternativ för såväl institutioner som privatpersoner

V-information

SBF i korthet

SBF har sedan 2003, som oberoende aktör erbjudit ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter

Senaste pressmeddelanden

SBF Bostad AB

Resultat för inlösen av B-aktie i SBF Bostad

Möjligheten att anmäla B-aktier i SBF Bostad AB (publ) för inlösen 2024 har nu avslutats. 117 941 B-aktier har anmälts för inlösen, vilket innebär att ägare av 89,4 procent av totala antalet B-aktier har valt att fortsätta vara investerad i fonden.

Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2024

Första kvartalets genomförda hyresförhandlingar ger stöd för att en god hyrestillväxt är att vänta. Hittills slutförda hyresförhandlingar för 2024 ger SBF Bostad en hyrestillväxt på 5,4 procent. Under kvartalet har fastighetsvärderingarna stabiliserats. Ledningen fortsätter att arbeta med att stärka fondens finansiella ställning via försäljningar samt bankdialoger.

Läs mer »

SBF Fonder AB

SBF Fonder säljer för 106,5 miljoner

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal med Bra Bostad i Sverige AB om en överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Laholm. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 106,5 miljoner, vilket är i linje med värdering.

Läs mer »

SBF Fonder ny medlem i INREV

SBF Fonder är nu medlem i INREV. Organisationen är Europas främsta plattform för kunskapsdelning internationellt för den icke börsnoterade delen av fastighetssektorn och har funnits sedan 2003. Medlemskapet möjliggör för SBF Fonder att verka på fler arenor och möta internationella investerare och partners.

Läs mer »