Styrelsen i SBF Bostad AB har idag utsett Terje Björsell, VD SBF Fonder AB, till ny VD för fonden SBF Bostad AB (publ). Terje Björsell tillträder rollen omgående och ersätter därmed Carl Adam Rosenblad som under en övergångsperiod innehaft rollen. Carl Adam Rosenblad kommer fortsatt vara styrelseledamot för SBF Fonder AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Terje Björsell, VD, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-589 16 56, eller Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande fredag den 19 januari 2023, kl 16.58.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige baserat på värdering Q3 2023. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.