Ägarförändring i SBF Management AB – ingen förändring av verksamheten i SBF Bostad AB (publ)

SBF Management AB grundades 2003 av Lars Swahn och Carl Rosenblad och ägs, genom bolag och privat, av de tre ägarna Lars Swahn (50%), Carl Rosenblad (49,99%) och Carl Adam Rosenblad (0,01%).

De tre ägarna har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal om försäljning av 100 procent av aktierna i SBF Management AB till det börsnoterade bolaget Consilium AB (publ). Familjen Rosenblad är huvudägare i Consilium AB (publ), vilket borgar för en fortsatt kontinuitet i ägandet av SBF Management AB.

Ägarförändringen i SBF Management AB kommer inte att påverka verksamheten i SBF Bostad AB (publ), som drivs vidare utifrån tidigare fastställd strategi och verksamhetsplan.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmobeslut i Consilium AB samt godkännande av Finansinspektionen. Dessa villkor beräknas vara uppfyllda under första halvåret 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 november 2020, kl. 08:50 CET.

SBF Bostad Press 201127

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.