Ledning

Carl Adam Rosenblad

VD

Övriga befattningar:  VD och koncernchef i Concejo AB (publ). Styrelseledamot i Concejo AB (publ), Optronics Technologies AS, Christian Berner Tech Trade AB (publ) samt Platanen Group Ltd och i flertal underliggande dotterbolag

VD sedan 2021.

Utbildning: Uppsala Universitet 

Linus Nilsson

Affärschef/CIO

Tidigare befattningar: Director Transaction, Niam
Fund Management, Nuveen
Asset Manager, Valad Europe

Anställd sedan maj 2021.

Utbildning: Civilingenjör, bygg- och fastighetsekonomi, KTH och National University of Singapore

Bo Wernersson

Fastighetschef 

Tidigare Befattningar: Produktionsledare, Styrelseledamot, AP Parts
Underhållschef, Styrelseledamot, Faurecia
Fastighetschef, Hushållningssällskapet KKB

Anställd sedan januari 2015

Utbildning:  El teleteknik, Projektledning, Företagsekonomi och Lean Management

Anette Erneholm

Ekonomichef

Tidigare Befattningar: CFO Arwidsro Fastighets AB, Ekonomichef Akelius Residential Property AB, Godkänd revisor Grant Thornton

Anställd sedan mars 2022

Utbildning: Civilekonom Uppsala/ Lunds Universitet

Anette Harby

Kommunikation- & Hållbarhetschef

Tidigare Befattningar: Marknad- & Kommunikationschef SPP Pension & Försäkring. 

Anställd sedan november 2022.

Utbildning: Företagsekonom, Södertörns högskola