Ledning

Terje Björsell

VD
Anställd sedan maj 2023

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I am Home AB 

Tidigare befattningar: Fondchef NIAM AB, Managing Partner Nordika AB samt VD I am Home AB

Utbildning: Civilingenjör KTH

David Krook, CFA

Chef Investerarrelationer
Anställd sedan april 2023

Övriga uppdrag: Vice ordförande CFA Society Sweden. 

Tidigare befattningar:
 Director
Investor Relations | ABG Fastena, Director Investor Relations | Arctic Capital,Project Finance / Real Estate | Pareto Securities, Vice President Private Banking | Barclays

Utbildning: Business BSc (Hons) | University of Bath. CFA certified.  

Anette Harby

Kommunikation- & Hållbarhetschef
Anställd sedan november 2022

Tidigare Befattningar: Marknad- & Kommunikationschef SPP Pension & Försäkring. 

Utbildning: Företagsekonom, Södertörns högskola

Bo Wernersson

Fastighetschef 
Anställd sedan januari 2015

Tidigare Befattningar: Produktionsledare, Styrelseledamot, AP Parts
Underhållschef, Styrelseledamot, Faurecia
Fastighetschef, Hushållningssällskapet KKB

Utbildning:  El teleteknik, Projektledning, Företagsekonomi och Lean Management

Anette Erneholm

Ekonomichef
Anställd sedan februari 2022

Tidigare Befattningar: CFO Arwidsro Fastighets AB, Ekonomichef Akelius Residential Property AB, Godkänd revisor Grant Thornton

Utbildning: Civilekonom Uppsala/ Lunds Universitet

Maria Grunditz

Bolagsjurist
Anställd sedan augusti 2022

Tidigare Befattningar: Arbetat som bank- och bolagsjurist på Forex Bank AB. Myndighet med fokus på finansiella frågor.  

Utbildning: Jur.Kand. – Lunds Universitet