Ledning

Terje Björsell

VD
Anställd sedan maj 2023

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I am Home AB 

Tidigare befattningar: Fondchef NIAM AB, Managing Partner Nordika AB samt VD I am Home AB

Utbildning: Civilingenjör KTH

David Krook, CFA

Chef Investerarrelationer
Anställd sedan april 2023

Övriga uppdrag: Vice ordförande CFA Society Sweden. 

Tidigare befattningar:
 Director
Investor Relations | ABG Fastena, Director Investor Relations | Arctic Capital,Project Finance / Real Estate | Pareto Securities, Vice President Private Banking | Barclays

Utbildning: Business BSc (Hons) | University of Bath. CFA certified.  

Anette Harby

Kommunikation- & Hållbarhetschef
Anställd sedan november 2022

Tidigare Befattningar: Marknad- & Kommunikationschef SPP Pension & Försäkring. 

Utbildning: Företagsekonom, Södertörns högskola

Bo Wernersson

Fastighetschef 
Anställd sedan januari 2015

Tidigare Befattningar: Produktionsledare, Styrelseledamot, AP Parts
Underhållschef, Styrelseledamot, Faurecia
Fastighetschef, Hushållningssällskapet KKB

Utbildning:  El teleteknik, Projektledning, Företagsekonomi och Lean Management

Sebastian Brindelid 

CFO
Anställd sedan Januari 2024

Tidigare Befattningar: Finanschef på SBF, dessförinnan tillgångs förvaltare på Unibail Rodamco Westfields svenska organisation. Ansvarig för fastighetsförvärv och finansiering på Arwidsro. 

Utbildning: Civilekonom inriktning finansiering – Umeås universitet