SBF Institution

SBF lanserade sin första institutionella fond 2011. Fonden är helt avyttrad och genererande av totalavkastning på drygt 10% per år (snitt-IRR till investerare).

SBF lanserade sin andra institutionella fond 2015. Fonden investerar sitt kapital i hyresbostäder i attraktiva tillväxtstäder över hela Sverige. Fonden har i dagsläget en portfölj på cirka 1,5 miljarder kronor med drygt 1200 lägenheter i elva städer. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 87 000 kvadratmeter.

Fondens strategi är att investera i orter med dynamiska arbetsmarknader, välutvecklade väg- och tågnät, högre utbildning och prognostiserat ökat behov av hyresbostäder. Fokus ligger på kvalitativa äldre bostäder med låg investeringskostnad och rimliga hyror, vilket borgar för låg vakans och säkra kassaflöden. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att förbättra driftnettot genom kostnadsbesparande åtgärder samt selektiva och varsamma renoveringar.

Mål totalavkastning:      7–11% per år
Mål utdelning:                4–5% per år
Halvöppen fond med inlösenalternativ vart femte år

Totalavkastning sedan start: 173,7%, motsvarande 7,7% IRR* (Q1 2023)

*IRR beräknat på det kassaflöde en tänkt investerare som har varit med sedan starten får om denna har deltagit med sin proportionerliga andel vid varje nyemission

Nytt kapital tas in löpande

För mer information kontakta David Krook, tf chef för institutionell försäljning genom att klicka här eller via telefon: + 46 767 103 879