SBF i korthet

SBF erbjuder direkt delägande i svenska bostadsfastigheter

SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden.

 • Grundades 2003
 • Har cirka 4,2 miljarder SEK under förvaltning i två alternativa investeringsfonder (AIF); SBF Bostad för enskilda investerare och SBF Institution för institutionella investerare
 • SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn
 • De två fonderna har liknande mandat och erbjuder exponering mot bostadsfastigheter utanför de större städerna i Sverige
 • Förvaltar cirka 3 400 lägenheter i 20 orter

Klicka på länkarna nedan för att hitta mer detaljerad information om SBF-fonderna.

För privata investerare

SBF Bostad erbjuder direkt delägande i svenska hyresfastigheter i attraktiva tillväxt- och pendlingsstäder i Sverige. Fonden äger för närvarande en portfölj som värderas till cirka 2 miljarder SEK och investerar i marknader med dynamiska arbetsmarknader, välutvecklade väg- och tågnät, högre utbildning och prognostiserat ökat behov av hyresbostäder.

 • Mål totalavkastning: 6–9% per år
 • Kontant utdelning: 2–3% per år

Noterad med daglig likviditet och därmed investerbar i ISK och i kapitalförsäkring (Kapitalförsäkring)

För mer information kontakta David Krook, chef för Investerarrelationer via e-post eller telefon: + 46 76 710 38 79

För institutionella investerare

Efter framgången för SBF Institution I (nu helt avyttrad till en netto IRR till investerare på 10%) lanserades SBF Institution II 2016 och investerar sitt kapital i bostadsfastigheter i attraktiva tillväxtstäder över hela Sverige. Fonden har för närvarande en portfölj på cirka 1,3 miljarder kronor med drygt 1100 lägenheter i nio städer. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 80 000 kvadratmeter. Fondens strategi är att investera på marknader med dynamiska arbetsmarknader, välutvecklade väg- och tågnät, högre utbildning och prognostiserat ökat behov av hyresbostäder. Den relativt låga investeringskostnaden under 17 000 kr / kvm innebär att hyrorna är blygsamma, vilket resulterar i en mycket låg vakansgrad i fonden med bara 0,2% av tillgängliga lägenheter som för närvarande är lediga.
 • Mål totalavkastning: 7–11% per år
 • Kontant utdelning: 4–5% per år
 • Halvöppen fond med inlösenalternativ vart femte år
 • Stabilt resultat på 10% netto för investerare sedan starten
 • Kommer att öppnas för nya kapitaltillskott under 2024
För mer information kontakta David Krook, chef för Investerarrelationer via e-post eller telefon: + 46 76 710 38 79
jonkoping