SBF i korthet

SBF erbjuder direkt delägande i svenska bostadsfastigheter

SBF: s ambition är att erbjuda enskilda investerare, företag och institutionella investerare ett attraktivt investeringsalternativ. Genom att investera i SBF: s fonder skapas en placeringsportfölj som genererar en hög riskjusterad avkastning, med låg volatilitet och låg korrelation till rörelser på andra marknader, t.ex. aktiemarknaden.

Våra fastigheter förvaltas internt från flera lokala kontor, vilket garanterar högkvalitativ förvaltning, skalfördelar och stabilitet. När vi förvärvar nya fastigheter fortsätter vi gärna med det befintliga förvaltningsbolaget så att övergången blir så smidig som möjligt för alla hyresgäster.

 • Grundades 2003
 • Har cirka 4,9 miljarder SEK under förvaltning i två alternativa investeringsfonder (AIF); SBF Bostad för enskilda investerare och SBF Institution för institutionella investerare
 • De två fonderna har liknande mandat och erbjuder exponering mot bostadsfastigheter utanför de större städerna i Sverige
 • Förvaltar cirka 3 600 lägenheter i 20 orter, med en mycket låg grad av vakanser
 • Har en ambitiös miljöpolicy med kvantitativa mål för energireduktion
 • Arbetar aktivt på lokal nivå med fastighetsförvaltning

Klicka på länkarna nedan för att hitta mer detaljerad information om SBF-fonderna.

För privata investerare

SBF Bostad erbjuder direkt delägande i svenska hyresfastigheter i attraktiva tillväxt- och pendlingsstäder i Sverige. Fonden äger för närvarande en portfölj som värderas till cirka 2 miljarder SEK och investerar i marknader med dynamiska arbetsmarknader, välutvecklade väg- och tågnät, högre utbildning och prognostiserat ökat behov av hyresbostäder.

 • Mål totalavkastning: 6–9% per år
 • Kontant utdelning: 2–3% per år

Noterad med daglig likviditet och därmed investerbar i ISK och i kapitalförsäkring (Kapitalförsäkring)

För mer information kontakta Michael Tiemann, chef för privata marknader via genom att klicka här eller via telefon:
+ 46 723 848 290

För institutionella investerare

Efter framgången för SBF Institution I (nu helt avyttrad till en netto IRR till investerare på 10%) lanserades SBF Institution II 2016 och investerar sitt kapital i bostadsfastigheter i attraktiva tillväxtstäder över hela Sverige. Fonden har för närvarande en portfölj på cirka 1,3 miljarder kronor med drygt 1100 lägenheter i nio städer.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 80 000 kvadratmeter. Fondens strategi är att investera på marknader med dynamiska arbetsmarknader, välutvecklade väg- och tågnät, högre utbildning och prognostiserat ökat behov av hyresbostäder. Den relativt låga investeringskostnaden under 17 000 kr / kvm innebär att hyrorna är blygsamma, vilket resulterar i en mycket låg vakansgrad i fonden med bara 0,2% av tillgängliga lägenheter som för närvarande är lediga.

 • Mål totalavkastning: 7–11% per år
 • Kontant utdelning: 4–5% per år
 • Halvöppen fond med inlösenalternativ vart femte år
 • Starkt resultat på 12,2% netto för investerare sedan starten
 • Kommer att öppnas för nya kapitaltillskott under hösten 2021

För mer information kontakta Lars Graneld, chef för institutionell försäljning genom att klicka här eller via telefon:
+ 46 709 650 724

jonkoping