Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i SBF är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

SBFs styrning, ledning och kontroll grundar sig på gällande lagstiftning, bolagsordning, NGMs regelverk för bolag noterade på NGM Nordic AIF, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”), Svensk Kod för bolagsstyrning, externa styrdokument och rekommendationer samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

SBF Management AB, organisationsnummer 556644-0870, har säte i Stockholm.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.