Vår historia

Vår historia

SBF grundades 2003 med en vision och affärsidé att erbjuda investerare att investera i en svensk fastighetsfond med juridiska formen svenskt aktiebolag, inriktad på onoterade investeringar i bostadsfastigheter i tillväxtområden i Sverige. Fondens mål var, och är fortsatt, att förvärva och aktivt förvalta svenska bostadsfastigheter med syftet att ge en löpande hög avkastning med god möjlighet till värdetillväxt. Första fonden, Svenska Bostadsfonden 1 AB, tog in knappt 30 Mkr i eget kapital och förvärvade första fastigheten, Svalan 9 & 10, i Växjö.

Mellan 2004 och 2014 startade SBF tolv fonder enligt samma framgångsrika metod och förvärvade under dessa år ca 4 000 lägenheter i Sverige, från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Målsättningen har genom åren varit att i, så stor utsträckning som möjligt, samla förvaltningsenheterna rationellt samt ha egen förvaltningspersonal.

2011 vände SBF blickarna mot de institutionella investerarna och utvecklade en produkt för denna investerarkategori. SBF knöt till sig ankarinvesterarna Ericssons och Sandviks pensions- och personalstiftelser genom denna satsning.

2014 förändrades de regulatoriska förutsättningarna för att marknadsföra alternativa investeringsfonder till den icke-professionella investeraren. Detta ledde till att SBF Management som sen bytte namn till SBF Fonder, som ett av de första bolagen i Sverige, ansökte om och fick godkännande att förvalta alternativa investeringsfonder (LAIF). SBF Fonder står därmed under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF.

Idag är SBF ensamt i sitt slag att erbjuda både professionella och icke-professionella investerare en fokuserad investering i svenska hyresfastigheter där fondstrukturen bidrar till en trygg investering som genererar en hög riskjusterad avkastning, med låg volatilitet och låg korrelation till rörelser på andra marknader, t.ex. aktiemarknaden.