Styrelse i SBF Fonder AB

Johan Bergman

Styrelseordförande

Styrelseledamot i Vectura AB. Tidigare bl.a VD och styrelseordförande i Niam AB samt medlem i Skanskas koncernledning.

Terje Björsell

VD

Carl Adam Rosenblad

Ledamot

VD och koncernchef i Concejo AB (publ). Styrelseledamot i Concejo AB (publ), Optronics Technologies AS, Christian Berner Tech Trade AB (publ) samt Platanen Group Ltd och i flertal underliggande dotterbolag.

Leif Garph

Ledamot

Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, styrelseordförande i Annordia AB, styrelseledamot i Svenska Bostadsfonden Institution AB, tidigare VD i Sparbössan Fastigheter AB & vice VD i Vasakronan AB samt affärsområdeschef I Skandia Fastighet.

Björn Fröling

Ledamot

Styrelseordförande i Industricentralen AB. Vice ordförande i E. Öhman J:or AB och koncernbolag. Styrelseledamot i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Trygg-Stiftelsen, Braganza AB, K. Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AS m fl. Tidigare bl.a. a. Managing Director i Lazard. Partner och VD i Brummer & Partners AB. Assistant Director Morgan & Grenfell & Co. Limited

Arne Engvall

Ledamot

VD i Industrilandskapet AB och driver konsultverksamhet inom investeringar och rådgivning. Tidigare partner på PwC med bl.a. branschansvar för Fastighet & Entreprenad. Styrelseordförande i Never Offside AB och Rimgard Sweden AB. Styrelseledamot i Q Innovation Labs Holding AB och i Storsjöborgen AB, som förvaltar handelsfastigheter.

Gunilla Högbom

Ledamot

VD i Fastighets AB Virtuosen och VD samt styrelseledamot i underliggande bolag. Tidigare bl. a VD i Locum AB, Fastighetsdirektör i Systembolaget AB, styrelseledamot Hemfosa AB samt flertal andra fastighetsrelaterade uppdrag.