Revisorer

KPMG AB har valts till revisionsbolag i hela koncernen fram till nästa årsstämma. I SBF Fonder AB, samt i övriga styrande bolag är Fredrik Westin huvudansvarig revisor.

I underliggande dotterbolag har KPMG AB utsett Kristina Olofsson till huvudansvarig revisor.