Affärsidé

SBFs affärsidé är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger bostäder i Sverige, med visionen att bli det mest ansedda kapitalförvaltningsbolaget inom fastighetssektorn.

 

Investeringsstrategi

SBF investerar i svenska hyresfastigheter i tillväxt- och pendlingsorter. Vårt perspektiv som fastighetsförvaltare är långsiktigt vilket innebär att vi eftersträvar en god servicenivå som skapar trivsel, låga vakanser och därmed stabila löpande hyresintäkter som kommer våra investerare till godo. 

Detta är i korthet vår investeringsfilosofi:

Ort och läge
Hyresfastigheter i Sverige i första hand.
Orter med positiv befolkningstillväxt.
Orter med fler än 10.000 invånare.
I huvudsak B- och C-lägen på större orter, A-lägen på mindre orter.

Fastigheter
Hyresfastigheter, inslag av kommersiella ytor medges till 30% av intäkterna på fondnivå.
Målsättning att förvärva fastigheter i samlade förvaltningsenheter om minst 100 Mkr.
Fastigheter med uppgraderingsmöjligheter.

Yieldförväntan
Hyresfastigheter med direktavkastningskrav om 3-6%.
Avkastningsmål
Investeringar som ger en trygg och stabil avkastning över tid.
Investera i och driva projekt som slår utlovad avkastning.

Utdelningsmål
Den löpande avkastningen består av hyresintäkter från våra hyresgäster minus de kostnader vi har för drift och underhåll. Det innebär att så länge våra lägenheter är uthyrda får vi ett överskott som kan användas till årliga utdelningar. Med bostadsbrist i över 74% av Sveriges kommuner ser även den framtida prognosen mycket lovande ut. SBF investerar endast på tillväxt- och pendlingsorter med ett diversifierat näringsliv och har som mål att dela ut 2-3% per år efter avgifter.

Långsiktig värdeökning
Värdet på hyresfastigheter i gott skick har historiskt utvecklats i takt med inflationen eller bättre. Framförallt den svenska hyresregleringen bäddar för en stabil utveckling över tid även under perioder med lågkonjunktur. Genom att använda en relativt försiktig belåningsgrad på 50-65 % när vi investerar i hyreshus skapas en väl balanserad hävstångseffekt. Värdeökningen tillsammans med de årliga utdelningarna innebär en målavkastning om 6-11 % per år i genomsnitt under investeringsperioden.