Press och Media

Pressmeddelanden

SBF Fonder AB

SBF Fonder säljer för 106,5 miljoner

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal med Bra Bostad i Sverige AB om en överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Laholm. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 106,5 miljoner, vilket är i linje med värdering.

Läs mer »

SBF Fonder ny medlem i INREV

SBF Fonder är nu medlem i INREV. Organisationen är Europas främsta plattform för kunskapsdelning internationellt för den icke börsnoterade delen av fastighetssektorn och har funnits sedan 2003. Medlemskapet möjliggör för SBF Fonder att verka på fler arenor och möta internationella investerare och partners.

Läs mer »

SBF stärker teamet för tillväxt

Under 20 år har SBF förvaltat fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Nu stärks teamet för att positionera SBF för framtida tillväxt. Sebastian Brindelid har anställts som Finanschef och Petra Ridderstrand som Associate Investor Relations för att stärka relationen med investerare också internationellt. Parallellt skapar SBF ett Advisory Board där Anders Lundquist, tidigare CFO och Finanschef på Niam, har en nyckelroll.

Läs mer »

SBF Bostad AB

Rättelse: SBF Bostad AB (publ) säljer för 106,5 miljoner

Rättelse av tidigare pressmeddelande tisdag den 30 april 2024 kl. 15.37: Innehöll felaktigt MAR-etikett.

SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal med Bra Bostad i Sverige AB om en överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Laholm. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 106,5 miljoner, vilket är i linje med värdering.

Läs mer »

Bildbank

Ett urval av bilder på fastigheter i vårt bestånd och logotyper.

Byggnad