Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Ledning

Johan Grevelius

VD

Tidigare befattningar: VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets samt arbetat inom Skandiakoncernen.

Anställd sedan 2012.

Utbildning: Uppsala Universitet och Hariot Watt University Edinburgh.

Jonas Berg

CFO

Tidigare befattningar: CFO och delägare i Genesta Property Nordic AB. Dessförinnan verksam i seniora befattningar hos bland annat SEK Financial Advisors AB, Jovis Management AB samt Venantius AB.

Anställd sedan 2019.

Utbildning: Göteborgs Universitet.

Ebba Christensson

Chef Analys & Transaktion

Tidigare befattningar: Ansvarig för Investor Relations och marknadsfrågor samt olika befattningar på transaktionsavdelningen hos Svenska Bostadsfonden.

Anställd sedan 2005.

Utbildning: Fil.kand,Malmö Universitet. 

Linda Jansson

Fastighets- och hållbarhetschef

Tidigare Befattningar: Interim Regionchef Hembla AB, Interim Global Facility Manager Scania Real Estate Services AB, Fastighets- samt affärsområdeschef AB Botkyrkabyggen, Fastighetschef Vattenfall Business Services Nordic AB

Utbildning: Bygg- och fastighetsekonom/Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan.

Oscar Swahn

Chef Privatmarknad

Tidigare befattningar: Analytiker DNB Asset Management.

Anställd sedan: 2014.

Utbildning: Reservofficer vid Flottan. Civilekonom, Uppsala Universitet.