Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Revisorer

KPMG AB har valts till revisionsbolag i hela koncernen fram till nästa årsstämma. I SBF Management AB, samt i övriga styrande bolag är Mattias Lötborn huvudansvarig revisor.

I underliggande dotterbolag har KPMG AB utsett Stefan Adebahr till huvudansvarig revisor.