[image][image]

Under drygt 20 år har SBF förvaltat fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Nu stärks SBF ytterligare för att positionera bolaget för framtida tillväxt. Charlotte Hybinette, tidigare styrelseordförande Platzer Fastigheter, har valts in som ny ledamot i styrelsen. Samtidigt utnämns Sebastian Brindelid till bolagets CFO och tar plats i SBFs ledningsgrupp.

– Charlotte har värdefull erfarenhet från noterade fastighetsbolag och som tidigare partner på Advokatfirman MAQS bred insikt i affärsskapande. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans Charlotte, hon kommer berika SBF med ytterligare perspektiv i syfte att växa verksamheten, säger Johan Bergman, styrelseordförande, SBF Fonder.

SBF stärker även ledningsgruppen med Sebastian Brindelid i rollen som CFO. Han kommer närmst från rollen som finanschef på SBF. Dessförinnan arbetade han som tillgångsförvaltare på Unibail Rodamco Westfields svenska organisation samt på Arwidsro med ansvar för fastighetsförvärv och finansiering.

– Som förvaltare av fastighetsfonder är skuldförvaltning, finansiering och tillgångsförvaltning central, därmed är kunskapen som Sebastian besitter i rollen som CFO central för bolagets framtida tillväxt. SBF har en ambitiös agenda framåt och jag ser fram emot ett fortsatt nära arbete med Sebastian i ledningsgruppen, säger Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

SBF Fonder besitter en bred palett av erfarenheter och kompetens inom transaktioner och finansiering, fastighetsförvaltning och rapportering. Från den 1 juni 2024 består SBF Fonders styrelse av arbetande styrelseordförande, Johan Bergman, styrelseledamot Carl Adam Rosenblad samt Charlotte Hybinette. SBF Fonders ledningsgrupp består av Terje Björsell, VD, David Krook, Chef Investerarrelationer, Sebastian Brindelid, CFO, Bo Wernersson, Fastighetschef samt Anette Harby, Hållbarhet- och Kommunikationschef.  

För ytterligare information, vänligen kontakta SBF Fonders VD, Terje Björsell, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-589 16 56, eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Om SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.