[image][image][image] Carl Adam Rosenblad, vd SBF Fonder och Cocejo AB (publ) och Johan Bergman, tillträdande styrelseordförande SBF Fonder.

– Johan har en unik kompetens inom fastighetsbranschen. Hans långa erfarenhet av att framgångsrikt utveckla fastighetsfonder – i kombination med hans breda nätverk – kommer vara en stor tillgång för hela SBF, säger Carl Adam Rosenblad, vd, SBF Fonder AB Concejo AB (publ).

Johan Bergman började sin fastighetsbana på Skanska, därefter följde 15 år på Niam, först som vd och sedan som styrelseordförande fram till 2021. Under Bergmans ledning utvecklades Niam till en av norra Europas största och mest erkända fondförvaltare inom fastigheter.

– Jag ser fram emot att ansluta till SBF och att med stort engagemang och långsiktighet vara delaktig och drivande i dess fortsatta utveckling. Det är ett bolag som bemästrar både hantverket fastigheter och som har byggt upp en position på finansmarknader, vilket tilltalar mig som person, säger Johan Bergman, tillträdande ordförande, SBF Fonder AB.

Styrning för framtiden
Fastighetsbranschen befinner sig i en tid där kompetens, god styrning och uthållighet är av största vikt för att navigera rätt. SBF Fonders styrelse representerar både lång erfarenhet och en bred kompetens. Styrelsen kommer efter Johan Bergmans tillträde att bestå av ledamöterna Gunilla Högbom, Carl Adam Rosenblad, Björn Fröling, Arne Engvall, Leif Garph samt Johan Bergman (ordförande).
 

För ytterligare information och intervjuförfrågningar, kontakta:
Anette Harby
Kommunikationschef, SBF Fonder
Mobil: +4676-62 82 192
Mail: anette.harby@sbffonder.se
Hemsida: www.sbffonder.se

SBF Fonder möjliggör ett direkt delägande i svenska hyresbostäder via sina fastighetsfonder. Verksamheten startade 2003, under namnet Svenska Bostadsfonden, och har idag cirka 5,4 miljarder kronor under förvaltning. SBF Fonders ambition är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett investeringsalternativ som skapar värden som håller över tid. Genom att investera i fonderna kan man på ett enkelt sätt skapa en investeringsportfölj med låg korrelation till andra marknader, exempelvis aktiemarknaden. SBF Fonder har idag två aktiva fonder med närmare 100 underliggande fastighetsbolag med 3 800 lägenheter fördelat på 22 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.