Anette Erneholm är ny ekonomichef på SBF Fonder AB (”SBF”), och har mångårig erfarenhet av ledande ekonomibefattningar i större fastighetsbolag.

Anette Erneholm kommer närmast från tjänsten som CFO på Arwidsro Fastighets AB. Hon kommer även att ingå i företagsledningen. Anette Erneholm har tidigare varit ekonomichef på Akelius Residential Property och revisor på Grant Thornton.

– Med sin gedigna kompetens och långa erfarenhet av ledande ekonomibefattningar inom fastighetsbranschen är Anette ett värdefullt tillskott för SBF, säger Carl Adam Rosenblad, vd för SBF Fonder AB.

SBF Fonder är en förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten startade 2003 och har idag cirka 5,6 miljarder kronor under förvaltning. SBF erbjuder privatpersoner, företag och institutionella kunder ett intressant investeringsalternativ genom ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter. SBF har idag två aktiva fonder med totalt knappt 100 underliggande fastighetsbolag och närmare 3 600 lägenheter på 21 orter runt om i Sverige. Genom att investera i SBF:s fonder får man på ett enkelt sätt en investering med en låg korrelation till andra marknader, som aktiemarknaden, men som ändå ger en god och trygg avkastning. SBF Fonder AB är en AIF-förvaltare som lyder under Finansinspektionens tillsyn.