SBF Fonder är nu medlem i INREV. Organisationen är Europas främsta plattform för kunskapsdelning internationellt för den icke börsnoterade delen av fastighetssektorn och har funnits sedan 2003. Medlemskapet möjliggör för SBF Fonder att verka på fler arenor och möta internationella investerare och partners.

– Medlemskapet i INREV öppnar dörrarna till fler arenor och nya möten. Investeringar i svenska hyresbostäder har ökat i attraktivitet efter att värderingarna har kommit ned och hyran väntas överstiga inflationen under en längre tid. I transaktionsmarknaden råder det dock fortfarande obalans där det finns fler säljare än köpare, en situation som gör det extra intressant att möta fler internationella investerare, säger David Krook, Chef Investerarrelationer, SBF Fonder.

SBF Fonder har en 20 år lång historik av att förvalta och utveckla hyresbostäder i Sverige. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklas och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden och avkastning. I dag erbjuder SBF investeringsalternativ för privatpersoner, företag och institutionella investerare genom två alternativa investeringsfonder, båda ever green. SBF Fonder har under senaste två åren fokuserat på att stärka plattformen för att möte investerarnas behov, en marknad i förändring och framtida tillväxt.

INREV – European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles
INREV (https://www.inrev.org/) är Europas främsta plattform för kunskapsdelning för den icke börsnoterade delen av fastighetssektorn sedan 2003. Målsättningen är att förbättra transparens, professionalism och bästa praxis inom branschen och därigenom öka dess attraktionskraft och tillgänglighet för investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta David Krook, CFA, Chef Investerarrelationer, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79, eller, Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Om SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.