David Krook, CFA, har rekryterats till SBF Fonder AB (SBF) och rollen som Chef för Investerarrelationer. I sin roll kommer David Krook att leda arbetet med att utveckla investerarrelationerna, resa kapital till Bolagets fonder och vara en nyckelspelare i den fortsatta utvecklingen av fondbolagets produkter. 

– David kommer att stärka organisationen med sin långa erfarenhet av att bygga långsiktiga investerarrelationer. Med mycket god kunskap om fastighetsinvesteringar och stark affärsanalysförmåga blir han en värdefull tillgång för organisationen. David är en ledare med fokus på utveckling och jag är väldigt glad över att välkomna honom till teamet, säger Carl Adam Rosenblad, vd, SBF Fonder AB.

Med 15 års erfarenhet från kundrelationer, kapitalanskaffning både nationellt och internationellt samt fastighetsbranschen har David Krook byggt ett brett investerarnätverk. Han kommer närmst från en roll som Investor Relations Director på ABG Fastena och är även vice ordförande i CFA Society Sweden. CFA Society Sweden är en ideell förening för professionella investerare med fokus på att dela investeringskunskap, nätverkande och främja god etik.

– Att SBF Fonder är på en tillväxtresa, med fokus på hållbar förvaltning av fastigheter, gör det till en spännande tidpunkt att ansluta. Jag ser fram emot att stärka det högkvalitativa team vi har på plats och tillsammans jobba nära våra befintliga investerare samtidigt som vi breddar vårt investerarnätverk, säger David Krook, chef Investerarrelationer, SBF Fonder AB.

David Krook kommer att ingå i SBF Fonders ledningsgrupp och tillträdde rollen den 17 april 2023.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar, kontakta:
Anette Harby
Kommunikationschef, SBF Fonder
Mobil: +4676-62 82 192
Mail: anette.harby@sbffonder.se
Hemsida: www.sbffonder.se

SBF Fonder möjliggör ett direkt delägande i svenska hyresbostäder via sina fastighetsfonder. Verksamheten startade 2003, under namnet Svenska Bostadsfonden, och har idag cirka 5,4 miljarder kronor under förvaltning. SBF Fonders ambition är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett investeringsalternativ som skapar värden som håller över tid. Genom att investera i fonderna kan man på ett enkelt sätt skapa en investeringsportfölj med låg korrelation till andra marknader, exempelvis aktiemarknaden. SBF Fonder har idag två aktiva fonder med närmare 100 underliggande fastighetsbolag med 3 800 lägenheter fördelat på 22 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.