SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal med Bra Bostad i Sverige AB om en överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Laholm. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 106,5 miljoner, vilket är i linje med värdering.

-SBF fortsätter göra utvalda affärer som bidrar till att stärka fondens finansiella ställning och positionera den för framtiden, nu med en lokal aktör som ser värdet i det arbete SBF lagt ned på fastigheterna. Även denna affär sker i linje med värdering, vilket är ett styrkebesked på en fortsatt avvaktande transaktionsmarknad, säger Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

Fastighetsportföljen i Laholm innefattar fastigheterna Abborren 11, Jungfrun 2, Kräftan 22, Rädisan 1 samt Kräftan 14. Portföljen omfattar 85 lägenheter och 11 lokaler till en total yta om 6 759 kvadratmeter. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 15 maj 2024.

SBF fortsätter att äga och förvalta fastigheter på orten samt på 20 andra ställen i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta SBF Fonders VD, Terje Björsell, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-589 16 56, eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Om SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.