SBF Fonder har, genom SBF Bostad AB (publ), tecknat avtal om två affärer. Avtal har träffats med Länshem Skåne AB, dotterbolag till Länsförsäkringar Skåne, om överlåtelse av en samlad fastighetsportfölj i Trelleborg till ett underliggande fastighetsvärde om 189 Mkr. SBF säljer även en samlad fastighetsportfölj i Skellefteå till Marand Group AB till ett underliggande fastighetsvärde om 47,5 Mkr. Båda affärerna sker i linje med värdering.

– Att stänga ytterligare två affärer i linje med värdering denna höst är ett styrkebesked. Under året har SBF Fonder genomfört flera försäljningar till privata investerare och nu senast till en institutionell köpare till attraktiva värderingar. Tillsammans med den nyligen genomförda företrädesemissionen om 70,2 miljoner kronor i SBF Bostad (publ), har vi stärkt fondens finansiella ställning betydande och positionerar den därmed inför kommande år, säger Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

Fastighetsportföljen i Trelleborg innefattar fastigheterna Beckasinen 6 och Prästen 3. Portföljen omfattar 84 lägenheter och en total yta om 7 433 kvadratmeter. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 1 februari 2024.

Fastighetsportföljen i Skellefteå innefattar fastigheterna Göken 3, Göken 4, Göken 5, Kastor 5, Rödhaken 1 och Tegelslagaren 3. Portföljen omfattar 48 lägenheter och 15 lokaler. Den totala ytan uppgår till 3 697 kvadratmeter. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 17 januari 2024.

SBF fortsätter att äga och förvalta fastigheter på båda orterna samt på 18 andra ställen i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta SBF Fonders VD, Terje Björsell, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-589 16 56, eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Om SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.