SBF Fonder AB (SBF) utökar ledningsgruppen med bolagsjuristen Maria Grunditz. Detta är ett led i att ytterligare stärka bolagets ledning och en naturlig utveckling för en verksamhet i en reglerad bransch. Maria kommer att tillföra en nyckelkompetens inom juridik och compliance.


Maria Grunditz, Bolagsjurist, SBF Fonder 

– Jag är väldigt glad över att välkomna Maria till ledningsgruppen. De legala aspekterna spänner över hela värdekedjan i vår verksamhet i allt från transaktion, till förvaltning och compliance. Därmed är det en stor tillgång att ha en erfaren jurist i ledningsgruppen. Marias kunskap och erfarenheter kommer bidra till vårt ständiga arbete med förbättringar och bolagets utveckling framåt, säger Carl Adam Rosenblad, vd, SBF Fonder AB.

Maria Grunditz tillträdde rollen som bolagsjurist på SBF i augusti 2022 och kommer tidigare från en roll som bank- och bolagsjurist på Forex Bank AB. Dessförinnan har hon arbetat på myndighet med finansiella frågor.

– SBF verkar i en spännande bransch där fastighetsbranschen och finansvärlden möts. Jag ser fram emot att, med stort engagemang, fortsätta bidra till SBFs utveckling med hjälp av både min juridiska kunskap och min tidigare erfarenhet från reglerad verksamhet, säger Maria Grunditz, bolagsjurist, SBF Fonder AB.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar, kontakta:
Anette Harby
Kommunikationschef, SBF Fonder
Mobil: +4676-62 82 192
E-post: anette.harby@sbffonder.se
Hemsida: www.sbffonder.se

SBF Fonder möjliggör ett direkt delägande i svenska hyresbostäder via sina fastighetsfonder. Verksamheten startade 2003, under namnet Svenska Bostadsfonden, och har idag cirka 5,4 miljarder kronor under förvaltning. SBF Fonders ambition är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett investeringsalternativ som skapar värden som håller över tid. Genom att investera i fonderna kan man på ett enkelt sätt skapa en investeringsportfölj med låg korrelation till andra marknader, exempelvis aktiemarknaden. SBF Fonder har idag två aktiva fonder med närmare 100 underliggande fastighetsbolag med 3 800 lägenheter fördelat på 22 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.