Under 20 år har SBF förvaltat fastighetsfonder för privata och institutionella investerare. Nu stärks teamet för att positionera SBF för framtida tillväxt. Sebastian Brindelid har anställts som Finanschef och Petra Ridderstrand som Associate Investor Relations för att stärka relationen med investerare också internationellt. Parallellt skapar SBF ett Advisory Board där Anders Lundquist, tidigare CFO och Finanschef på Niam, har en nyckelroll.

[image] Bild: Sebastian Brindelid, Petra Ridderstrand och Anders Lundquist

– Vi stärker nu teamet ytterligare för att rusta oss för framtiden, vi ser att svenska hyresbostäder blivit långsiktigt mer attraktivt prissatta och vi erbjuder våra investerare hela värdekedjan för att tillvarata de möjligheter vi ser framför oss. SBF har en ambitiös tillväxtagenda och det är med glädje jag välkomnar Sebastian och Petra till SBF, säger Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

Sebastian Brindelid har bakgrund inom bland annat skuldförvaltning, finansiering och tillgångsförvaltning. Han kommer närmast från Unibail Rodamco Westfields svenska organisation där han hade rollen som tillgångsförvaltare. Dessförinnan arbetade han på Arwidsro med ansvar för fastighetsförvärv och finansiering.

Petra Ridderstrand har flera års erfarenhet av att arbeta med institutionella investerare på den svenska och internationella marknaden. Hon kommer närmst från SEB där hon har haft flera roller, senast som Senior Client Analyst inom Financial Institutions.

– Kapitalet, både från investerare och det lånade, kommer idag med högre krav och kostnader och för att stärka vår förmåga upprättar vi ett Advisory Board. Vi har förmånen att välkomna Anders Lundquist i detta. Anders har en unik bakgrund, nätverk och gedigen kompetens inom finansiering, avslutar Terje Björsell, vd, SBF Fonder.

Tillsammans med Johan Bergman, arbetande ordförande, besitter SBF Fonder en bred palett av erfarenheter och kompetens inom finansiering och fastigheter också internationellt.

För ytterligare information, vänligen kontakta SBF Fonders VD, Terje Björsell, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-589 16 56, eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Om SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.