SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober/november 2019 nyemission riktad till privata och professionella investerare. I december 2019 har 869 A-aktier till ett värde av 45 622 500 kronor registrerats, emitterats och levererats till investerarna. Återstående tecknade aktier, för vilka likviden försenades, kommer att registreras i januari 2020.

Per den 30 december 2019 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 11 893, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 9 393 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 34 393, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 9 393 röster.

SBF Bostad AB (publ) har idag ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till cirka 933 miljoner kronor men efter tillträde av ytterligare förvärvade fastigheter, kommer värdet under det första kvartalet 2020 att överstiga 1,1 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 72 000 kvadratmeter och fastigheterna som Bolaget idag äger är belägna i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Ystad och Örkelljunga.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.greveliuis@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.