SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under maj/juni 2019 nyemission riktad till privata och professionella investerare och i emissionen tecknades 1 290 A-aktier som inbringande totalt ca 67 miljoner kronor. Emissionen genomfördes med stöd av bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019.

Per den 28 juni 2019 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 11 024, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 8 524 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 33 524, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 8 524 röster.

 

SBF Bostad AB (publ) har idag ett fastighetsbestånd vars värde uppgår till ca 687 miljoner kronor och med nu intaget kapital fortsätter Bolaget att förvärva hyresfastigheter enligt tidigare plan. Idag innehar Bolaget fastighetsbestånd i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Kävlinge, Laholm, Osby, och Skellefteå.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se,  mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 juni 2019, kl. 17.10.