Vid extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ) beslutades idag:

· att styrelsen enligt reviderat förslag skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per-Åke Eliasson, Daniel Gorosch och Johan Grevelius och till ny ledamot koncernens CFO Jonas Berg.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se,  mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 14.35.