SBF Bostad AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv, via bolag, av tre mycket välunderhållna fastigheter i Rockneby i Kalmar kommun. Affären omfattar totalt 55 lägenheter och en uthyrningsbar yta uppgående till 3 080 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas för ett överenskommet marknadsvärde om 52 miljoner kronor. Säljare är en lokal fastighetsägare.

Tillträde beräknas ske i februari 2022, givet att villkor i avtalet är uppfyllda.

”SBF Bostad avslutade 2021 med att göra vår största nyemission någonsin och vi har nu fullt fokus på att förvärva hyresfastigheter i attraktiva områden. Marknaden för hyresbostäder är fortsatt stark och vi ser fram emot fler spännande affärer under 2022”, säger Linus Nilsson, Affärschef i SBF Management AB.

SBF Bostad AB (publ) kommer, i och med tillträdet av fastigheterna i detta köp, att ha ett fastighetsvärde uppgående till cirka 2,9 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad och Åstorp. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 142 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta Linus Nilsson, Affärschef i SBF Management, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 016 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 januari 2022 kl. 08.50.