MSCI är sedan mer än 50 år världens ledande leverantör av index. MSCI uppdaterar löpande sina index och presenterade den 12 november vilka bolag som ska ingå i MSCI World Micro Cap Index. SBF Bostad AB (publ) har valts ut att vara ett av dessa bolag och kommer ingå i MSCI World Micro Cap Index från och med 30 november 2021.

MSCI Global Micro Cap Index består av drygt 6000 bolag från 23 aktiemarknader i världen. Indexet består till drygt 50% av bolag noterade i USA, Japan samt Storbritannien. Fastigheter utgör totalt knappt 7% av indexet.

–        Att MSCI valt att ta med SBF Bostad i ett globalt index är ett kvalitetsbevis. SBF Bostad har många år av stabil tillväxt bakom sig och det senaste året har varit vårt starkaste någonsin. Det var dessutom inte länge sedan som MSCI utsåg SBF till en av Sveriges tre bästa förvaltare av bostadsfastigheter, vilket visar att SBF:s långsiktiga värdeskapande uppmärksammas och uppskattas, säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se , mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 16 november 2021 kl.11:15