Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har fattat beslut om att införa en ny aktieklass av serie B. Den primära skillnaden för aktier av serie B, jämfört med aktier av serie A, är att bolaget avser genomföra en årlig inlösenprocess för aktier av serie B, med start 2024. För aktier av serie A gäller inlösen vart femte år.

Befintliga A-aktieägare kommer att erbjudas möjlighet att lösa in alternativt omvandla sina A-aktier till B-aktier under början av 2023.

· SBF Bostad har överträffat fondens avkastningsmål och levererat en genomsnittlig avkastning om 9,6% sedan start. Med införandet av en aktie av serie B skapar vi en modern investeringsprodukt med flexibilitet, som ännu bättre följer bolagets syfte; att efterlikna ett direktägande i hyresbostäder på attraktiva orter i Sverige, säger Johan Grevelius, vd på SBF Bostad.

Kallelse till extra bolagsstämma att äga rum den 29 mars 2022 kl. 10.00 offentliggjordes den 24 februari 2022. Eftersom smärre redaktionella förtydliganden har gjorts i kallelsen, bifogas den reviderade kallelsen med detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta Johan Grevelius, VD och ledamot i SBF Bostad AB, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller Linus Nilsson, Affärschef i SBF Management AB, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 061 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 25 februari 2022 kl. 13.50.