Enligt tidigare offentliggörande skall nyemission av B-aktier genomföras med teckningstid 5 april till och med den 22 april 2022.

På grund av längre handläggningstider avseende prospektet, kommer teckningsstarten att förskjutas.

När godkännande av prospektet erhållits från Finansinspektionen, kommer detta i sedvanlig ordning att offentliggöras av Bolaget och nytt datum för första teckningsdag att meddelas.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.