I halvårsrapporten, som offentliggjordes idag klockan 08.25, har korrekturfel gällande datum för signering av revisorns översiktliga granskning korrigerats till den 31 augusti 2017. Uppdaterad halvårsrapport bifogas.

Lars Swahn

VD, Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 31 augusti 2017, kl. 12.45.