Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) utökar fastighetsbeståndet i region syd

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Bokhandlaren 4 & 5 samt Ekorren 4 i Eslöv. Det totala antalet lägenheter uppgår till 60 och antalet lokaler till 3, uppdelat på 3 546 kvm bostadsyta och 1 690 kvm lokalyta. Fastigheterna har förvärvats av en lokal fastighetsaktör. Tillträde kommer att ske den 28 april 2017.

Bolaget har även förvärvat fastigheten Kräftan 14 i Laholm. Denna fastighet består av 6 lägenheter och 2 lokaler med en total yta uppgående till 682 kvm. Denna fastighet kompletterar mycket väl vårt tidigare fastighetsbestånd på orten. Fastigheten har förvärvats av en privat ägare och tillträde sker omgående.

Vi ser fram emot att förvalta dessa väl underhållna fastigheter och kommer att fortsätta utöka vårt bestånd av hyresfastigheter i denna region, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 6 april 2017 kl. 08.25.