Tyréns bygger geoenergilösningar och startar arkitekturakademi

Snart är det nya universitetsområdet Albano i Stockholm färdigt och då går även startskottet för områdets nya geoenergianläggning. Målet med geoenergianläggningen är att lokalerna ska vara självförsörjande på värme, kyla och varmvatten.

Tyréns tar initiativ till att utbilda framtidens ledare för att möta det växande behovet av omvandling till cirkulära samhällen. Utbildningen handlar om sådant som processledning för hållbara byggnader och reducering av koldioxidutsläpp. Läs mer här >>