Förvaltning

En förutsättning för nöjda kunder, såväl investerare som hyresgäster, är en väl fungerande förvaltning av våra fastigheter.

Hållbarhet i kombination med affärsmässighet präglar vårt synsätt och agerande. En förutsättning för alla investeringar i våra fastigheter är långsiktig hållbarhet, god ekonomi och nöjda hyresgäster.

Vårt fokus på hållbarhetsarbete och affärsmässighet engagerar våra medarbetare och samarbetspartners inom förvaltningen som i sina dagliga arbetsuppgifter verkar utifrån SBFs värdeord Kunskap, Passion och Initiativkraft.