Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Våra Fonder

SBF förvaltar idag fem alternativa investeringsfonder. Två av fonderna riktar sig till institutionella investerare medan de övriga tre fokuserar på privatmarknaden. En av privatmarknadsfonderna, SBF Bostad AB (publ), är noterad på NGM.