Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

Våra Fonder

SBF förvaltar idag 3 alternativa investeringsfonder. Två av fonderna riktar sig till institutionella investerare och två fokuserar på privatmarknaden. En av privatmarknadsfonderna, SBF Bostad AB (publ) är noterad på NGM Nordic AIF.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.