Våra-fonder-700x461

Våra fonder

SBF erbjuder investeringsalternativ för såväl institutioner som privatpersoner

Viktig-information

SBF i korthet

SBF har sedan 2003, som oberoende aktör erbjudit ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter

Senaste pressmeddelanden

SBF Bostad AB

Nu öppnar teckningsperioden för företrädesemission i SBF Bostad AB (publ)

Den 10 november offentliggjorde SBF Bostad ett erbjudande om Företrädesemission (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/sbf-bostad-ab–publ–offentliggor-erbjudande-om-foretradesemission,c3873586) till 30 procent rabatt mot NAV, vilket motsvarar en teckningskurs på 6 500 kronor. I dag, 21 november, öppnar teckningsperioden som sträcker sig till den 6 december 2023. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen.

Läs mer »

SBF Bostad AB (publ) offentliggör erbjudande om företrädesemission

För att stärka SBF Bostads balansräkning och positionera fonden för framtiden i en ny räntemiljö har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2023, fattat beslut om en företrädesemission av B-aktier uppgående till maximalt 216 209 500 kronor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet avser en Företrädesemission av B-aktier där B-aktieägare har primär företrädesrätt. A-aktieägare tillsammans med B-aktieägare, har subsidiär företrädesrätt till teckning av de B-aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas med primär företrädesrätt. Nya potentiella aktieägare bjuds även in att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen sker till en teckningskurs rabatterad mot NAV.

Läs mer »

SBF Fonder

SBF Fonder säljer för 188 miljoner i Skövde

SBF Fonder AB har genom SBF Bostad AB (publ) samt SBF Institution AB idag tecknat avtal med Blank & Söner AB om överlåtelse av en fastighetsportfölj i Skövde. Fastigheterna säljs till ett underliggande fastighetsvärde om 188 Mkr.

Läs mer »

Terje Björsell har utsetts till ny vd för SBF Fonder AB

Terje Björsell har utsetts till ny vd för SBF Fonder AB och kommer tillträda rollen den 2 maj 2023. Med över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen kommer Terje Björsell tillföra SBF Fonder betydande erfarenhet från fastighetsmarknaden. Han har haft flera seniora positioner på både Niam, Nordika och nu senast som vd för bostadsutvecklaren I am Home.

Läs mer »